Board Committees

Audit Committee (AC)

Chairman

(Dr.) Salihin bin Abang

Members

Datuk Yasmin Binti Mahmood

Members

Encik Mohamed Syazwan bin Abdullah @ Laga

Risk and Sustainability Committee:

Chairman

Datuk Yasmin Binti Mahmood

Members

Dato’ Zamzuri bin Abdul Aziz

Nomination and Remuneration Committee (NRC): 

Members

Dato Sri Fong Joo Chung

Members

Datuk Nozirah binti Bahari

Finance and Investment Committee (FIC):

Chairman

Datuk Nasarudin Bin Md Idris

Members

Puan Hasmawati binti Sapawi

Members

Dato’ Zamzuri bin Abdul Aziz